Příspěvek od pojišťoven

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Výše: Až 800 Kč

Podmínky:

– doklad o zaplacení pohybové/sportovní aktivity (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce),

– zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte.

Více informací na zde

Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)

Výše: max. 500 Kč jednou v roce

Podmínky:

– pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF. Doklad o úhradě musí být před ofocením/naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF),

– pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity.

Více informací zde

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Výše: až 1500 Kč

Více informací zde

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

Výše: až 500 Kč

Více informací zde

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

Výše: až 700 Kč

Více informací zde

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR)

Výše: až 500 Kč

Více informací zde

Revírní bratrská pokladna (RBP)

Výše: až 1000 Kč

Více informací zde